Automatiske lufteventiler

TUBRA-FIX / AEROMAT
Automatiske utluftningsventiler

Tubra-Fix har innebygget tilbakeslagsventil som hindrer luft å trenge inn i systemet om det skulle oppstå undertrykk/trykkfall.

Tubra-Fix automatisk utluftningsventil vil i tillegg til å bli benyttet i sammen med Nonair mikrobobleutskiller være et fullverdig produkt der hvor det er behov for montering av automatiske utluftningsventiler andre steder i anlegget.

 

Info Tubra-Fix

Tekniske data:
Art.nr.: 559, NRF nr.: 8567113, Anslutning: R 3/8", Materiale: Messing
Arbeidstrykk: Maks. 10 bar, Temperatur: Maks 120 C°, Media: Vann, glykol

Leveres med kuleavstengningsventil.

Funksjon:
Når ventilhuset er fylt med vann vil flottøren ligge i øvre leie og ventilen holder stengt. I lufteventilen er det en tilbakeslagsventil som hindrer luft i å trenge inn i systemet ved trykkfall. Når luft skilles ut og stiger opp i ventilen, vil flottøren synke. Armen på lufteventilen trekkes da ned og ventilen åpner. Overtrykket i systemet gjør at luften strømmer ut og flottøren stiger igjen til stengeposisjon.

Ved trykkøkning i systemet vil luftlommen over flottøren komprimeres. Tubra-fix har den spesielle fordelen at dette sikkerhetskammeret er så stort at vann ikke når opp til lufteventilen. Derved unngås at smuss stopper til ventilen.

Montasje:
Monteres vertikalt der luft kan samles. Monter først stengeventilen og påse at den er lukket. Skru deretter på Tubra-fix. Åpne stengeventilen og anlegget er i funksjon.

Vedlikehold:
Ved demontering av utluftningsventilen eller trykkprøving av anlegget, skal stengeventilen lukkes. Flottørkammeret kan rengjøres ved å løsne kapselmutter og løfte opp topplokket med ventilen. Vær forsiktig så flottøren ikke belaster styrearmen til ventilen. Lufteventilen åpnes ved å skru av den oransje plast hetten. Skru ut ventilinnmaten med en 6 mm umbrakonøkkel. Pass på at gummiskiven (tilbakeslagsventilen) legges på plass etter rengjøring.

Hvis deler er defekt, må hele topp lokket med ventil og flottør skiftes.